The Sound of Taketomi Island - OKINAWA Shinobu Maki, Yukie & Tadashi Nehara

Cover The Sound of Taketomi Island - OKINAWA

Album info

Album-Release:
2017

HRA-Release:
27.06.2017

Album including Album cover Booklet (PDF)

?

Formats & Prices

FormatPriceIn CartBuy
FLAC HPL5 $ 18.50
FLAC 192 $ 18.50
MQA $ 15.00
  • 1Hamabata14:58
  • 2Usukaji11:52
  • 3Kaji10:10
  • 4Hikinuyu13:40
  • Total Runtime50:40

Info for The Sound of Taketomi Island - OKINAWA

No biography found.

Booklet for The Sound of Taketomi Island - OKINAWA

© 2010-2024 HIGHRESAUDIO